Kessels, Martinus

0 Comment


Ter dankbare herinnering aan

MARTINUS HUBERTUS KESSELS

weduwnaar van
Mathilde Maria Helena Houben

Geboren te Heythuysen op 30 november 1885 en aldaar overleden op 17 oktober 1981. Hij werd begraven op het parochie-kerkhof te Leveroy op 21 oktober 1981.

Tussen dit ogenblik en mijn dood ligt misschien een lang leven; ook een groot? de hoop daarop heeft mij allengs begeven; maar is groot of klein niet om het even voor wie gelooft dat wij pas met den dood gaan leven?
H. Marsman

Wij zijn U, dankbaar voor Uw medeleven, bij het heengaan van onze vader en opa.
Familie Kessels.

De zeswekendienst zal worden gehouden in de parochiekerk te Leveroy op zond. 6 december 1981 om 10.00 uur.

 

Tags: