Kessels, Martinus

0 Comment

kessels martinnus 1981kessels martinnus 1981 vk

Ter dankbare herinnering aan
MARTINUS HUBERTUS KESSELS
weduwnaar van Mathilde Maria Helena Houben
Geboren te Heythuysen op 30 november 1885 en aldaar overleden op 17 oktober 1981. Hij werd begraven op het parochie-kerkhof te Leveroy op 21 oktober 1981.
Tussen dit ogenblik en mijn dood ligt misschien een lang leven; ook een groot? de hoop daarop heeft mij allengs begeven; maar is groot of klein niet om het even voor wie gelooft dat wij pas met den dood gaan leven?
11. Marsmart
Wij zijn 1, dankbaar voor Uw medeleven, bij het heengaan van onze vader en opa.
Familie Kessels.
De zeswekendienst zal worden gehouden in de parochiekerk te I.,everoy op zond. 6 december 1981 om 10.00 uur.

Tags: ,