Dag: 20 augustus 1981

Jongerenkoor Leveroy vraagt zangers

20/08/1981

Na een welverdiende vakantie is ook voor het jongerenkoor van Leveroy de tijd van werken weer aangebroken. Indien enigszins mogelijk zal er wel een verandering komen In de samenstelling van het koor, hetgeen een verrijking betekent. Jongens tussen 18-30 jaar zullen nl. lid kunnen worden van het Jongerenkoor uit Leveroy. Ze zullen zich hiertoe moeten […]

memorieboek1