Korenfestival

0 Comment

diverse berichten

De Limburger: EEN BIJZONDER GESLAAGDE MUZIEKAVOND

Dat mag zonder overdrijving de kwalificatie zijn voor de uitvoering door 6 Jongerenkoren op vrijdag 29 mei te Leveroy. Op initiatief van pastoor Nijhof en dirigent Peeters organiseerde het Jongerenkoor Leveroy dit evenement in de’goed klinkende St. Barbarakerk. De organisatie was perfekt en het geboden programma rijk gevarieerd en goed gebracht. Een tweehoofdige jury beoordeelde de prestaties en reikte ter plaatse de rapporten uit. Als extra-service kreeg elk koor de door haar gezongen nummers op cassette-band aangeboden.

Ultimo uit Eind, bekend in vele parochies door haar medewerking aan de Eucharistievieringen opende het programma op verdienstelijke wijze. Daarna volgde de Zanggroep Nederweert o.l.v. Henk Bijlmakers met een repertoire dat getuigde van grote muzikale bedrevenheid, ook In de moeilijkere nummers.

Het Jongerenkoor Ospel, eerst 3 maanden bezig, verraste door het frisse élan waarmee gezongen werd. Uit Hom was een Jongerenkoor aanwezig met muzikale begeleiding, waarna Budschop o.l.v. Loes Poell ’n geslaagd programma bracht. Als laatste trad het gastkoor op met een repertoire dat de toehoorders duidelijk aansprak. Een fijne muzikale avond, waar duidelijk gedemonstreerd werd dat onze Jongerenkoren op de goede weg zijn.

Streekbode:
JONGERENKORENFESTIVAL IN LEVEROY’S KERK//#

In de St. Barbarakerk te Leveroy wordt op vrijdagavond 29 mei a.s. vanaf 19.30 uur een Jongerenkorenfestival gehouden, waaraan zes Jongerengroepen deelnemen t.w. Ultimo uit Nederweert-Eind, de Groep Bijlmakers uit Nederweert, Jongerenkoor “Horn” uit de gelijknamige plaats, het Jongerenkoor uit Ospel en uit Budschop en het Jongerenkoor van Leveroy. Men koos voor de kerk van Leveroy, vanwege de prachtige akoestiek in deze kerk, maar ook en temeer omdat het initiatief voor dit evenement is uitgegaan van het Jongerenkoor uit Leveroy o.l.v. dhr. H. Peeters en met medewerking van pastoor Nijhof. De koren zullen kerkliederen ten gehore brengen, die beoordeeld zullen worden door twee Juryleden t.w. Pierre Gerits, mentor van de eindexamenkandidaten van het conservatorium afd. Schoolmuziek en Twan Sporken, afgestudeerd aan hetzelfde conservatorium, ook afd. Schoolmuziek. De entree is gratis. Ter plaatse is een repromachine aanwezig om muziek van elkaar over te nemen en tevens worden van alle liederen cassette-opnamen gemaakt door de firma Hees uit Roermond. Deze opnamen worden door het Jongerenkoor van Leveroy gratis aangeboden aan de deelnemende groepen.

Trompetter: In Kerk Leveroy: Jongerenkorenfestival

Op vrijdagavond 29 mei a.s. om 19.30 uur zal er in de kerk van Leveroy een Jongerenkorenfestival worden gehouden, georganiseerd door Het Jongerenkoor van Leveroy o.l.v. dhr. H. Peeters. Zes groepen zullen aan dit evenement deelnemen t.w. de Jongerenkoren uit Ospel, Budschop, Hom en Leveroy en de groepen ”Bijlmakers” uit Nederweert en ” Ultimo” uit Nederweert-Eind.

Er zullen vooral kerkliederen ten gehore worden gebracht, die beoordeeld worden door een jury, bestaande uit Pierre Gerits uit Hoensbroek, mentor van de eindexamenkandidaten schoolmuziek aan* het conservatorium en Twan Sporken uit Nieuwenhagen, onlangs afgestudeerd aan het conservatorium, eveneens afd. schoolmuziek. Van alle liederen worden cassette-opnamen gemaakt door de firma Hees uit Roermond; elke groep krijgt van het Jongerenkoor uit Leveroy | gratis een cassette aangeboden.

De toegang is gratis en er is een repromachine aanwezig om ter I plaatse muziek van elkaar over te nemen. Rond I0 uur is de sluiting.

Nieuwsblad van Nederweert: Jongerenfestival in Leveroyse kerk

In de St. Barbarakerk te Leveroy wordt op vrijdagavond 29 mei a.s. vanaf 19.30 uur een jongerenkorenfestival gehouden, waaraan zes jongerengroepen deelnemen te weten: Ultimo uit Nederweert-Eind, de Groep Bijlmakers uit Nederweert, Jongerenkoor Horn uit de gelijknamige plaats, het Jongerenkoor uit Ospel en uit Budschop en het Jongerenkoor van Leveroy. Men koos voor de kerk van Leveroy,vanwege de prachtige akoestiek in deze kerk, maar ook en temeer omdat het initiatief voor dit evenement is uitgegaan van het Jongerenkoor uit Leveroy o.l.v. Dhr. H. Peeters en met medewerking van Pastoor Nijhof. De koren zullen kerkliederen ten gehore brengen, die beoordeeld zullen worden door twee juryleden te weten Pierre Gerits, mentor van de eindexamenkandidaten van het conservatorium afd. schoolmuziek en Twan Sporken, afgestudeerd aan hetzelfde conservatorium, ook afd. schoolmuziek. ‘ ^ De entree is gratis. Ter plaatse is een repromachine aanwezig om muziek van elkaar over te nemen en tevens worden van alle liederen cassette-opnamen gemaakt door de fa. Hees uit Roermond. Deze opnamen worden door het Jongerenkoor van Leveroy gratis aangeboden aan de deelnemende groepen.

Tags: ,