gouden paar Beeren – van Lier

0 Comment


(Van onze verslaggever) LEVEROY — Nog kerngezond, levenslustig en met veel gevoel voor humor gaat het echtpaar J. Beeren – N. van Lier (beiden 70 jaar) op 5 mei a.s. het gouden huwelijksfeest vieren.

Het echtpaar dat woont in een verbouwde boerderij aan de Onderweg trad op 5 mei 1930 in Roggel in het huwelijk. De heer Beeren die het landbouwers vak bij zijn vader op de boerderij had geleerd trok in 1938 met zijn vrouw naar Leveroy om daar een eigen bedrijf te beginnen. Door harde arbeid wist hij in de loop der jaren een bedrijf op te bouwen dat hij na 43 jaar overgaf aan een van zijn dochters die met haar man nu het levenswerk van Beeren voortzet.

Uit het huwelijk werden in totaal zeven kinderen geboren. Daarbij is de familie gegroeid met 10 kleinkinderen. Hoewel de heer Beeren niet meer actief is als landbouwer gaat hij toch nog van tijd tot tijd een handje helpen op de boerderij bij zijn dochter.

Daarnaast heeft hij als liefhebberij twee Gelderse rijpaarden en is hij verknocht aan tuinieren. Samen met zijn vrouw trekt hij er nog altijd dagelijks met de fiets op uit om de omgeving te verkennen, waarbij zijn aandacht vooral uitgaat naar de moderne landbouwmiddelen die hij op het land in bedrijf ziet. Deze interesse voor de technische ontwikkelaar in de landbouw bracht hem in vroegere jaren er toe om in Leveroy mede het initiatief te nemen voor de oprichting van een werktuigcooperatie. Daarnaast was hij ruim ’20 jaar bestuurslid van de plaatselijke afdeling van de boerenbond. Mevrouw Beeren heeft in het bedrijf van haar man altijd met veel plezier mee gewerkt en brengt nu haar tijd door met haar huishouden, de bejaardenvereniging en met haar kleinkinderen. Zij en haar man verheugen zich enorm op het gezellige familiefeest dat op 5 mei om 14 uur wordt ingezet met een eucharistieviering in de St. Barbarakerk. In zaal Wetemans is er daarna van 19 tot en met 20 uur een receptie.

Tags: ,