jongerenkoor EN inbrekers in de kerk

0 Comment


Inbraak: Heden in de nacht van 6-7 februari 1981 hebben inbrekers zich toegang verschaft in onze parochiekerk. Er is niets vermist, alleen het tabernakel (de vóórplaat) was ruw gedemonteerd voor een gedeelte. Kennelijk waren de dieven op zoek naar kelken, aldus de politie. Toen ze merkten dat ons tabernakel niet open te krijgen is, vertrokken ze zonder andere kostbare zaken mee te nemen. Dus we hebben weer geluk gehad.

   

Bij de poging tot inbraak (6-7 febr. 1981) in onze kerk is het tabernakel gedeeltelijk vernield. Daardoor ontdekte ik dat het oude tabernakel van de oude kerk (1924-1944) achter de nieuwe beplating zat. Hieronder enkele foto’s, die gemaakt zijn tijdens de afwezigheid van de “nieuwe ontwrichte voorplaat”. De heer Paffen van de M.T.S. probeert de ontzette en ruw stuk gebogen voorplaat te herstellen.


Op de Keper  Jongeren van Leveroy weer in eigen kerk

Het uit 60 leden bestaande Jongerenkoor van Leveroy zal op zaterdag 21 februari a.s. om 19.00 uur de avonddienst verzorgen in de kerk van Leveroy. Dit koor dat vaak in de regio diensten verzorgt, heeft een geheel nieuw programma met nieuwe composities waaronder „ „Het lied van Jan Palach”, „Het verhaal van de vrede” en „Let the sun shine”. Thema van de dienst op a.s. zaterdag is „Geen zorgen voor morgen”. Het koor met combo staat onder leiding van dhr. H. Peeters uit Leveroy, die zelf ook meerdere arrangementen maakte. Voorganger in deze dienst is pastoor Nijhof


trompetter:  Jongerenkoor “Leveroy” in Leveroy

Het jongerenkoor van Leveroy dat regelmatig elders in de provincie optreedt, zal a.s. zaterdag 21 februari in de eigen parochiekerk van Leveroy de avonddienst van 19.00 uur verzorgen. Met het oog op Karnaval kozen de jongeren voor het thema “Geen zorgen voor morgen”. Er staan diverse nieuwe composities op het programma t .w. Het lied van Jan Palach, Het verhaal van de Vrede en Let the sun shine. Het koor met combo staan onder leiding van dhr. H. Peeters uit Leveroy. Voorganger in deze dienst is pastoor Nijhof.


Land van Weert: Jongerenkoor Leveroy weer aktief
LEVEROY – Het uit 60 leden, bestaande Jongerenkoor van’* Leveroy zal op zaterdag 21 februari a.s om 19.00 uur de avonddienst verzorgen in de  kerk van Leveroy. Dit koor dat vaak in de regio diensten verzorgt heeft een geheel nieuw programma met j nieuwe composities waaronder „Het lied van Jan Palach”, „Het verhaal van de vrede” en „Let the sun shine”. Thema van de dienst op a.s. zaterdag is „Geen zorgen voor morgen”. Het koor met combo staat onder leiding van H. Peeters uit Leveroy, die zelf ook meerdere arangementen maakte. Voorganger in deze dienst is pastoor Nijhof.


Nieuwsblad van Nederweert: JONGERENKOOR LEVEROY Zaterdag a.s. 21 februari ia er een avonddienst in de Kerk van Leveroy, die geheel wordt verzorgd en opgeluisterd door het Jongerenkoor met combo onder leiding van dhr. H. Peeters uit Leveroy. De Jongeren zullen nieuwe liederen en teksten ten gehore brengen onder het thema “Geen zorgen voor morgen”. Dit thema heeft men gekozen met het oog op het toekomstig Karnavalsfeest. Op het programma staan “Het lied van Jan Palach”, “Het verhaal van de vrede”, “Steeds weer hetzelfde zeggen” en het hoopvolle lied “Let the sun shine”. De arrangementen van deze composities zijn van de hand van de heer H. Peeters. Voorganger bil deze dienst die om 19.00 uur begint is Pastoor J. Nijhof.


Kanton van Weert:   Jongerenkerk Leveroy

Zaterdag a.s. 21 februari is er een avonddienst in de kerk van Leveroy, die  geheel wordt verzorgd en opgeluisterd door het Jongerenkoor met combo onder leiding van Dhr. H. Peeters uit  Leveroy. De jongeren gullen nieuwe liederen en teksten ten gehore brengen onder het thema,, Geen zorgen voor morgen”, Dit thema heeft men gekozen met het oog op het toekomstig Karnavals feest. Op het programma staan! „Het lied van Jan Palach”, „Het verhaal van de vrede”, “Steeds weer hetzelfde zeggen”, en het hoopvolle lied; „Let the Sun Shine”. De arrangementen van deze composities zijn van de hand van de Hr. Peeters. Voorganger bij deze dienst die om 19.00 uur begint is Pastoor J. Nijhof.


LEVEROY – Concert – Zaterdagavond 21 februari om 20 uur is er een concert in zaal Leverona. Op het programma staat het optreden van de Brass Band uit Herten. Fanfare Concordia uit Leveroy zelf zal de rest van het concert verzorgen o.l.v. de nieuwe jonge direkteur Th. Wolters, trompettist bij het concertgebouworkest. Het concert is gratis toegankelijk.


 

Tags: ,