Dankwoord 25 jarig priesterschap

0 Comment


de advertentie stond oa in streekbode Heythuysen en nieuwsblad van Nederweert.


Het is mij werkelijk onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor de wensen, de attenties, de cadeaux en felicitaties b.g.v. mijn 25-jarig priesterfeest. En ik hoop dan ook dat U met deze algemene dankbetuiging tevreden bent. U weet allen dat het een grandioos feest is ! geweest, zelfs overweldigend. Om stil van te worden.

Ik voelde heel de parochie en mijn honderden vrienden uit het Midden-Limburgse land als één dankbare massa achter mij staan. Het was voor mij ook een teken dat ik als priester samen met U in deze dynamische tijd op de goede weg zit. Ik beloof U onverkort en moedig verder te gaan.

Ontzettende veel dank, ook namens mijn vader, mijn broer en zusters en de aangetrouw-den en ook namens mijn huishoudster Jet. U was geweldig beste parochianen en vrienden.

PASTOOR NIJHOF

Leveroy, 15 febr. 1981


ook op provinciaal niveau dankt Nijhof zijn gasten

Ik kan ónmogelijk de honderden mensen die mij gefeliciteerd hebben met mijn 2 5-jarig priesterfeest, persoonlijk bedanken. Daarom doe ik het maar met een algemene dankbetuiging. Het was een geweldig feest voor mij, waardoor ik voelde dat U mij in deze dynamische tijd als priester volledig accepteert ik zal dan ook in de toekomst op de ingeslagen weg verder gaan, daarbij vooral denkend aan al die honderden jongeren en jonggehuwden, die straks de kerk zullen moeten uitma-1 kenen waarvoor vaak zo weinig aandacht bestaat Dank aan U allen voor Uw felicitaties, attenties en brieven, het was groots!

Leveroy, 9 maart 1981.

Tags: ,