Gouden federatiespeld voor Giel Verlaek

0 Comment

LEVEROY — Gouden federatiespeld – In aanwezigheid van alle schutters en van alle leden van de drumband van Sint Barbara heeft voorzitter Van Hoef van de kantonale bond Weert „Eendracht maakt macht” de gouden federatie-speld uitgereikt aan Giel Verlaek. De jubilaris was 50 jaar lid van de plaatselijke schutterij, waarvan een bijna even lange tijd commandant van het korps, 35 jaar bestuurslid en 8 jaar voorzitter, thans ondervoorzitter. Tevoren had de plaatselijke voorzitter G. Stals opgemerkt dat de jubilaris ‘ drie keer O.L.S.-feesten heeft moeten mee-organiseren, een karwei dat voor niet-ingewijden niet uit. te leggen is. Hij bood een prachtig gedenkplaquette aan en betrok ook mevr. Verlaek-Stappers in zijn huldiging. Ook pastoor Nijhof bood het echtpaar Verlaek zijn gelukwensen aan.

Tags: