Janssen, Frits

0 Comment


Ter dankbare nagedachtenis aan

FRITS JANSSEN

Hij is geboren te Leveroy op 17 december 1944. Hij leefde te midden van ons als een vriend van velen, maar het mocht slechts 34 jaren duren, want na een lange ziekte Is hij gestorven op 19 juni 1979 in het Sint Jans-gasthuis te Weert. Hij heeft nog op tijd het sacrament der zieken ontvangen. Op 23 juni 1979 hebben we hem na een plechtige eucharistieviering te ruste gelegd op het parochie-kerkhof te Leveroy, waar hij in vrede zal rusten.

Frits was een eenvoudige, stille jongeman, met wie iedereen goed kon opschieten. Met niemand kreeg hij moeilijkheden, omdat hij altijd met alles tevreden was. Thuis hoefde men maar een beroep op hem te doen, of in de buurt, en hij was present om te helpen en bij te springen. En het werk dat hij afleverde zag er altijd verzorgd en keurig uit. Op de werkplaats te Weert waar hij vele jaren met het grootste plezier naar toe ging, daar had men ook graag met hém te doen, Ondanks zijn ziekte wou hij toch niemand tot last zijn en hij bleef belangstelling houden voor iedereen thuis en buitenshuis.

Een klacht kwam nooit over zijn lippen en toch moest hij als jongeman veel verwerken omdat hij de laatste tijd veel in het ziekenhuis heeft doorgebracht. Hij mopperde er nooit over en het was net alsof hij dit kon aanvaarden omdat het nou eenmaal niet anders is. Maar daardoor is Frits voor ons allen wel een groot voorbeeld geweest van kracht, moed en overgave. Wij danken hem daar hartelijk voor. Thuis is hij verzorgd tot het uiterste en de laatste tijd waren elke dag vader en moeder met een broer of zus present in het ziekenhuis.

Dat vond hij geweldig; het was een grote troost voor hem en hij was dan zo dankbaar als een kind. Wat is het toch een blijde gedachte dat we nu weten dat Frits heel stil, zacht en kalm, en zo mooi is weggestorven. Niemand had deze stille, gave jongeman een lange doodstrijd gegund. Wij danken God dat Hij te midden van ons verdriet zo goed voor Frits gezorgd heeft. En wij bidden gelovig : Heer aanvaard onze dierbare dode uit onze handen, neem Frits aan om nu voor eeuwig gelukkig te zijn bij U.

Voor de vele blijken van medeleven bij de ziekte, de dood en de begrafenis van onze dierbare zoon en broer zeggen wij U oprecht dank.

J. Janssen.
C. Janssen – Joosten
broers en zussen

Tags: