Janssen – Delissen, Wilhelmina

0 Comment


Ter dankbare nagedachtenis aan

WILHELMINA GERTRUDIS DELISSEN

echtgenote van
PETER HENRICUS JANSSEN

In Neer is zij geboren op 2 maart 1902. In de Maaslandkliniek te Horn is zij gestorven op 11 februari 1979, nadat ze de sacramenten der zieken had ontvangen. Tijdens haar leven woonde zij 40 jaar in Leveroy als een trouwe parochiaan. Op ons parochiekerkhof hebben we haar te ruste gelegd op 14 februari 1979.

Een eenvoudige hartelijke vrouw is van ons heengegaan. Langzaam zagen we het einde komen maar het heeft ons toch nog verrast. We zijn blij dat ze uit haar ziekte is verlost, maar we hebben wel iets kostbaars verloren. Want moeder was een prachtig voorbeeld van zorg en liefde. Zij leefde alleen voor haar man en kinderen en als de kinderen en kleinkinderen maar niets tekort kwamen, dan was zij tevreden. Zij telde zichzelf dan helemaal niet meer. Ze was overgelukkig met haar gezonde kleinkinderen en ze waren altijd welkom bij haar. In haar familie stond ze bekend als werkelijk familie-gezind, waarvan een grote hartelijke vriendelijkheid uitging. Zij leefde in vrede met Iedereen. Haar liefste wens dat was de gezelligheid thuis.

Dat was ook haar grootste geluk. Thuis bij haar goede, trouwe man en bij haar dierbare kinderen, daar leefde zij, daar zorgde zij, daar bad zij, daar was zij echt christen. Haar geloofsleven kan voor ieder ten voorbeeld gesteld worden. Haar eenvoudige, oprechte geloof was ontwapenend. In dit geloof heeft ze volhard ten einde toe. Zij is trouw gebleven ook toen langzaam haar geestelijke krachten nalieten.

Wij geven haar uit handen met verdriet, maar ook met vreugde, omdat zij 40 jaar lang in grote liefde met ons verbonden was en omdat zij altijd is gebleven een lieve echtgenote, een dierbare onvergefelijke moeder.

Goede Vader, geef haar Uw eeuwig leven In de hemel, geef haar Uw gelukkig Beloofde Land, geef haar nu Uw eeuwige vrede.
Voor de vele blijken van medeleven bij de ziekte, dood en begrafenis van onze dierbare overledene, zeggen wij U oprecht dank.

P. Janssen, kinderen en kleinkinderen

Leveroy, 14 februari 1979.
Scheyvenhofweg 3

 

Tags: