Naus, Toon

0 Comment


NausToon1978NausToon1978vk

Ter dankbare herinnering aan

TOON NAUS

echtgenoot van
AN VAN HEUR

Geboren te Grathem 12 april 1928, na een ar-beidzaam leven van slechts 50 jaren overleden in Leveroy op 16 dec. 1978. Hij ontving thuis nog het sacrament der zieken. Wij hebben hem begraven 20 dec. d.o.v.

Wij staan allen versteld nu zo plotseling deze dierbare mens uit ons midden is weggevallen. Hij was immers een trouwe echtgenoot en een zorgzame vader, die altijd bezig was en nooit iets voor zichzelf vroeg. Hij was tevreden als z’n vrouw en kinderen ‘t maar goed ging. En daarvoor werkte hij ook met plezier bij dag en bij nacht. Zijn wijze van werken was ook zijn wijze van leven. Hij was nl. zeer correct en precies. Hij liet niets aan ‘t lot over en speelde altijd op zekerheid. Vandaar dat ‘t er in en rond zijn huis altijd zo keurig uitzag. “Thuis” dat was zijn leven. Toon was ‘t liefst in en rond zijn huis. Daar voelde hij zich op zijn gemak, daar bij zijn goede vrouw en lieve kinderen was hij de koning te rijk. Hij was een zeer voorbeeldige man, ook op godsdienstig gebied. Zijn kerkelijke verplichtingen vervulde hij elke week trouw en nauwgezet. Hij was een zeer goede parochiaan van de St. Barbaraparochie te Leveroy. Moge de goede God nu ook zeggen : “Komt gezegende, neemt bezit van het eeuwig leven bij Mij, dat ook voor jou bestemd is”. En mogen zijn vrouw en kinderen nu moedig ver-der gaan, wetend dat ze een trouwe man en een lieve vader hebben teruggegeven aan de Schepper voor Wie alles leeft.

Moge Toon rusten in vrede !
Voor de vele blijken van medeleven bij het overlijden en de begrafenis van onze dierbare overledene, zeggen wij U oprecht dank.

A. Naus – van Heur
Hans – Helmi – Frank
Familie Naus
Familie van Heur
De laatste zeswekendienst is te Leveroy in de St. Barbarakerk op zondag 4 febr. ’79 te 10 u.

Tags: ,