Nijskens, Annie

0 Comment


Ter dankbare herinnering aan

ANNIE NIJSKENS

echtgenote van
BEN GERAETS

Op 21 oktober 1932 is zij geboren in Hunsel.

Na een leven van grote toewijding aan de taken die haar werden opgedragen, zowel thuis als in verenigingsverband, is zij overleden op 28 december 1977. Enkele uren veer haar heengaan ontving zij het sacrarnent der zieken en kreeg zij de heilige communie. Ze was er heel dankbaar voor. Volledig overgegeven gaf zij haar rijke leven als vrouw en moeder terug aan de Schepper. Wij hebben haar op oudejaarsdag 1977 begraven op het parochiekerkhof te Leveroy.

Annie was een vrouw om veel van te houden. Open en eerlijk ging zij door het leven. Spontaan en oprecht kwam zij voor haar mening uit. En iedereen wist precies wat men aan haar had. Vol idealen wist zij zich elke dag te geven voor haar taak en dan was haar niets te veel. Daarnaast kon ze altijd  kon zij altijd zo geweldig blij zijn. De blijdschap straalde van haar af en iedereen die haar ontmoet kreeg er iets van mee. Daarom ook kon zijzelf zo intens genieten van het leven en van alle mooie dingen die het leven te bieden heeft.

Ze was dankbaar met het leven van elke dag. Ze hield van gezelligheid, van een gulle lach en ze deed zelf alles om overal waar ze kwam de gezelligheid nog mooier en rijker te maken.

Daarnaast was zij een moeder met een grote verantwoordelijkheid voor haar vijf kinderen. Haar enig doel was. dat haar kinderen goede mensen zouden blijven. goede christelijke mensen.

Zelf ging zij haar kinderen voor in gebed en geloof. Een sterke, goede moede, Bijzonder hecht was zij in een harmonieus huwelijk verbonden met Ben, haar man. Samen gingen ze door het leven. in woord en daad. in gedachten en verlangens. Wat jammer dat zij zó vroeg moest heengaan. Pas 45 jaar oud I Daarom staan wij allen verbijsterd nu Annie er niet meer is. We leven mee met dit grote verlies. Maar we prijzen ons ook gelukkig, allemaal, omdat we Annie gekend hebben. Het is voor ons een grote weldaad geweest met haar te hebben mogen omgaan als man. als moeder, als dochter, als zus. ais vriendin. als medemens, als parochiaan van Leveroy.

Geve de goede God haar daarom alles wat zij werkelijk verdiend heeft : geluk en blijdschap, vrede, vreugde en eeuwig licht. Moeder Maria, wees goed voor Annie. Voor de vele blijken van medeleven bij de ziekte, het overlijden en de begrafenis van onze dierbare overledene. zeggen wij U op-recht dank.

B. Geraets en kinderen
Fam. Geraets
F. Nijskens

De zeswekendienst zal gehouden worden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 19 februari 1977. ‘s morgens om 10 uur.

annie geraets – nijskens

Tags: ,