Ketelaers – Vossen, Margateha

0 Comment

Ter dankbare nagedachtenis aan

MARGARETHA VOSSEN

weduwe van

PETER MATHIAS KETELAERS.

De dierbare overledene is geboren te Roggel op 17 maart 1882. Na het sacrament der zieken te hebben ontvangen Is zij overleden op 9 januari 1976, waarna de plechtige uitvaartdienst plaast vond te Leveroy op 12 januari 1976. ZIJ werd begraven op het parochiekerkhof te Leveroy bij het graf van haar echtgenoot.

In het stille morgenuur van de 9de januari heeft Margaretha Vossen haar leven teruggegeven aan God, de Schepper voor Wie alles leeft. Bijna 94 jaar lang heeft zij geleefd, een leeftijd die bijna niemand bereikt. Zij was de oudste inwoonster van Leveroy. En alhoewel zij de laatste jaren niet meer zo goed vooruit kon als vroeger, weten we toch dat haar leven rijk was. ZIJ was een edele vrouw met een hoge levensopvatting. Zij wilde alles zo goed mogelijk doen. Als moeder had ze vaak soms een overdreven zorg voor het wel en wee van haar kinderen. En de nauwgezette stiptheid, waarmee ze zelf leefde wilde ze graag overbrengen op hen die aan haar zorgen waren toevertrouwd. Samen met haar man had ze een gelukkig huwelijk. Voor hen beiden was niets teveel en ze hebben samen altijd heel, heel hard gewerkt. En omdat zij zo graag zorgde en werkte voor man en kinderen daarom was ze altijd het liefst thuis. Thuis was haar lust en haar leven; zij hield niet van uitgaan, maar vond haar vreugde en haar vrede „thuis” bij haar geliefden. Hoe dankbaar kon ze glimlachen als ze vooral de laatste Jaren met de grootste zorg werd omringd door haar huisgenoten in haar huis aan de Klompenstraat.

Naast dit alles was Margaretha Vossen een diep gelovige vrouw. Veel heeft ze gebeden, God was haar Vader, de Kerk was haar Moeder en ze had een onwrikbaar geloof in het eeuwig leven. Haar eerste Vrijdagviering stond altijd in het teken van een zalige dood; zij bad dan altijd op de eerste plaats dat ze nooit onvoorbereid zou sterven. Dit mooie, eerlijke geloof heeft haar kracht en sterkte gegeven heel haar leven. En wij die nu haar moeten afgeven, wij bidden: Heer onze God, neem onze dierbare overledene op in Uw Land van Belofte, vervul de droom die haar leven heeft gekenmerkt nl. eeuwig leven bij U, goede Vader.

Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven tijdens de ziekte en het overlijden van onze dierbare overledene, zeggen wij U hartelijk dank.

FAMILIE KETELAERS-VOSSEN

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 22 februari 1976 om 10.00 uur, In de parochiekerk te Leveroy.

Tags: