Johannes Pijpers

0 Comment


Ter dankbare nagedachtenis aan

JOHANNES MATHIJS PIJPERS

echtgenoot van
DOROTHEA KESSELS.

Geboren te Helden-Pannengen 16 november 1898, overleden in het St. Laurentius Ziekenhuis te Roermond op 11 maart 1975. Na een plechtige Eucharistieviering hebben we hem te ruste gelegd op het St. Barbarakerkhof te Leveroy op 14 maart 1975.

Wie onze dierbare overledene gekend heeft, weet dat hij in zijn leven veel heeft meege-maakt, misschien wel alles wat een mens mee-maken kan. Hij heeft grote zorgen gehad, hij heeft samen met zijn echtgenote hard gewerkt en tenslotte kon hij op zijn oude dag zeggen: ik ben tevreden en gelukkig. Die tevredenheid heeft iedereen vooral kunnen zien tijdens zijn langdurige ziekte. Hij heeft nooit geklaagd, hij was blij met ieder bezoek, hij was tevreden met de liefdevolle verzorging die hij thuis kreeg van zijn echtgenote, van zijn kinderen en kleinkinderen. Samen hebben ze hem het lijden lichter gemaakt, samen hebben ze hem ge-dragen over de drempel van dit leven heen naar het eeuwige leven bij God onze goede Vader. En hij was dankbaar als een kind dat ze allemaal zó trouw bij hem bleven en hem hielpen, elke dag weer opnieuw. Johannes Pijpers heeft ook gekregen wat maar weinigen ten deel valt. Want een jaar vóór zijn dood vierde hij zijn 50-jarig huwelijksfeest. En ondanks het feit dat hij toen al ziek was, heeft hij er van genoten dat zo ontzettend veel mensen hem op die dag kwamen feliciteren. En dat was hij ook waard, omdat hij in die 50 jaar een mooi huwelijk had gehad met zijn echtgenote, waarover hij altijd sprak met de grootste waardering.

Nu vader dood is denken wij er ook aan terug hoe goudeerlijk hij door het leven ging. Wat dat betreft had hij het hart op de goede plaats en was hij strikt rechtvaardig. Daarom kon hij het onrecht in de wereld niet verdragen en hij was nooit bang om dit iedereen rechtuit en eerlijk te zeggen. Het was een mooie karaktertrek van hem, die we niet gauw zullen vergeten. Na weken zorg en spanning hebben we vader nu teruggegeven aan God, de Heer van alle leven. We zijn natuurlijk bedroefd, maar we mogen ook ergens in ons hart blij zijn dat we deze goede, voorbeeldige man en vader hebben gekend en dat we voor hem mochten zorgen, zolang het kon. Hij is stil en rustig gestorven, met dankbaarheid voor alles wat echtgenote, kinderen en kleinkinderen en anderen voor hem hebben gedaan. Nu hij heen is gegaan bidden wij: moge hij rusten in vrede, moge hij wonen bij God, die ook zijn Vader is.
Voor de vele blijken van medeleven, tijdens de ziekte, het overlijden en de begrafenis van onze dierbare overledene, zeggen wij U hartelijk dank.

D. PIJPERS-KESSELS
KINDEREN EN KLEINKINDEREN

Leveroy, Barbarastraat 20
De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 27 april 1975 om 10.00 uur, in de parochiekerk van St. Barbara te Leveroy.

Tags: ,