Loijen, Peter

0 Comment


Gedenk in uw gebeden

Peter Hubertus Loijen

Lid van de Derde Orde echtgenoot van
Ida Maria Hubertina Meijers

Hij werd geboren te Weert 30 maart 1908 en overleed aldaar geheel onverwacht, gesterkt door het H.Sacrament van de zieken 12 november 1973.

Plotseling, zonder nog afscheid te kunnen nemen, is hij van ons heengegaan: ”oos Pap”, zoals wij hem altijd noemden, terwijl wij hoopten, dat hij nog lang bij ons zou mogen blijven. Ons hart is dan ook vervuld van diepe droefheid, nu wij hem hier op aarde zullen moeten missen. Nederig buigen wij ons hoofd en zoeken kracht en steun in het geloof en het vertrouwen in God, waarin hij ons steeds zo sterk is voorgegaan.

Hij was de goedheid zelf: vol liefde voor ons, zijn vrouw en kinderen, familie, vrienden en bekenden, vol toewijding voor zijn werk en altijd hartelijk en behulpzaam voor ieder, die hij ontmoette. Zonder te klagen droeg hij het lijden, dat zijn ziekte met zich meebracht en tot zijn laatste dagen toe leefde hij in echt vrome overgave aan Gods heilige Wil.

Hij leeft nu bij God zelf, maar dank zij Gods genade blijft hij ook leven in ons midden en zal hij ons blijven helpen en sterken in ons verder leven.

Pap, wij danken u voor alles en eens zullen wij elkaar weerzien bij God in de hemel.

Moge hij rusten in vrede.
Voor het hartelijk medeleven bij het overlijden en de begrafenis van mijn dierbare man en onze lieve en zorgzame vader, zijn wij U zeer dankbaar.

Mevr. I.M.H. Loijen-Meijers
Cor en Riny

Tags: