Tunissen – Bommel van, AnnaIn de vrede van Christus mogen leven
ANNA VAN BOMMEL

weduwe van Leonardus Tunissen
echtgenote van Wilhelmus Tunissen

Geboren te Duisburg-Beeck (Dld.) 22 september 1902.

en

IRIS MARY Mc GONAGLE

echtgenote van
Peter Corn. Tunissen

Geboren te Dublin (Ierland) 16 september 1935.

Door een tragisch ongeval overleden beiden te Baexem 10 september 1969. Samen rusten zij op het kerkhof van St. Barbara te Leveroy.

Dat wij twee van onze dierbaren zo plotseling moeten afstaan, doet ons veel pijn. Vooral omdat zij voor hun gezinnen, hun families en kennissen zoveel betekenden. De herinnering daaraan is voor ons een grote troost. We weten immers dat ze niet voor niets geleefd hebben. Hun liefde en hartelijkheid, hun geloof en welwillendheid zijn voor ons onvergetelijk.

Moge de Heer hen zo aanvaarden en moge hun leven gestalte krijgen in het onze, maar dan zo, dat we de pijn en het verdriet van hun dood kunnen vergeten, maar de vreugde en de liefde, die ze gaven, altijd diep in ons hart bewaren.

Mogen zij rusten in vrede

Hartelijk danken wij allen, die met ons meeleefden in deze droevige dagen.
Namens beide families: W. Tunissen-van Bommel P. Tunissen-Mc Gonagle