Slots, Harry

0 Comment


JEZUS + MARIA + JOSEPH
Ter vrome gedachtenis aan onze kleine lieveling

HARRY SLOTS

Geboren te Grathem 1 april 1952, overleden te Leveroy. gesterkt door het H. Sacrament der Zie-ken 18 januari 1964.

Vader ! Moeder ! Broertjes ! Zusjes !
Wilt niet treuren
Dat ik u zo gauw verliet.
Wilt uw oog ten hemel beuren,
Waar g’uw Harry wederziet.
Zaagt gij niet, hoe blij de Engel
Met zich wenkte naar omhoog.
Toen bij het knakken van de stengel,
Hij met het bloempje opwaarts vloog.
Hier weer bloei ik in frisse kleuren.
– Neen, ge zaagt mij nooit zó, schoon –
Verspreiden mag ik de zoetste geuren.
Met de Engelen rond Gods troon.
Ja. met de Engelen mag ik zweven.
Eeuwig met die reine stoet
Om en bij Gods troon nu spelen,
O, wat is de hemel zoet.
Toch blijf ik ook u beminnen.
Ouders. neen. ik vergeet u niet.
Denkt steeds dat uw Harry in de hemel naar u ziet I
Daarom, ouders. wilt niet treuren
Bij de blijdschap van uw kind.
Oog vol hoop ten hemel beuren,
Waar gij mij eens wederziet.

Beste dokter. lieve zusters. goede meesters, beste schoolvriendjes. u weet het. spelen was mijn leven. in mijn spel heb ik u verlaten. mijn spel hier is nu uitgespeeld. lk dank u allen voor uw goedheid. Bidt voor mij en voor valer en moeder. lk denk aan u.

O. L. Vrouw van Lourdes. tot wie ik mijn toevlucht nam. bid voor mij. Mijn Jezus. barmhartigheid.

Tags: ,