Dag: 22 oktober 1962

Geraats, JoannesGeraats, Joannes

Ter vrome gedachtenis aan JOANNES MATTHIAS GERAATS Lid van de H. Familie Geboren te Leveroy 25 juli 1891, gesterkt door de H. Sacramenten der zieken overleden in het Sint Jans-ziekenhuis te Weert. In afwachting van de dag der verrijzenis werd zijn lichaam begraven op het Sint Barbara-kerkhof te Leveroy, 22 oktober 1962. Hier werd een […]

Bidprentjes memorieboek1