Kessels, Henrikus

0 Comment


JEZUS + MARIA + JOZEF
Bidt voor de ziel van zaliger

Henrikus Kessels

weduwnaar van zaliger
Helena Elisabeth van Horne

Hij werd geboren te Leveroy op 22 april 1880 en is overleden in het St- Jans-ziekenhuis te Weert na voorzien te zijn van de H. Sacramenten der Stervenden 30 oktober 1961

Na een korstondige ziekte heeft het de Heer behaagd een bejaarde lieve vader uit ons midden tot Zich te nemen. Een lange leeftijd van in liefde zorgen en in eenvoud dienen nam een einde. Een vader die de zijnen heeft liefgehad als een rechtgeaarde vader, een mens die deze liefde een lang leven lang aan de zijnen heeft bewezen. Een door God bedoelde, door God geheiligde en gezegende opdracht werd volbracht. Zietdaar een christen leven. Waar dit gebeuren zich voltrekt, daar ontstaat bij hen die achterblijven een nog veel groter behoefte aan de weldaad die zulk een leven is. Grote droefheid begint met dit gemis. Och mogen wij nu ondervinden, hoe groot in de kracht van ons Geloof. nu onze rijkdom is. Geen mensenwoord en geen mensen troost. Dit. door God gegeven leven, vlocht zich met Zijn hulp een kroon – dit in Hem volbrachte leven wacht bij Hem een eeuwig loon. En een wonder van blijdschap kan zich voltrekken aan wie in droefheid achterblijft. Wie men lief heeft gunt men voor zijn leven ZIJN VOLLE VREUGD. Goede’God, help ,ons allen dit begrijpen, en laat ons niet treuren waar bidden : Heer Uw Wil, Uw eeuwig goede is geschied, ‘geef hem die U in hoogachting diende Uw eeuwig loon.

 

Tags: ,