Dag: 30 oktober 1961

Kessels, Henrikus

30/10/1961

JEZUS + MARIA + JOZEF Bidt voor de ziel van zaliger Henrikus Kessels weduwnaar van zaliger Helena Elisabeth van Horne Hij werd geboren te Leveroy op 22 april 1880 en is overleden in het St- Jans-ziekenhuis te Weert na voorzien te zijn van de H. Sacramenten der Stervenden 30 oktober 1961 Na een korstondige ziekte […]

Bidprentjes memorieboek1