Kessels, Anna

0 Comment


Jezus + Maria + Jozef
Bid voor de ziel van zaliger

Anna Maria Kessels

De dierbare overledene werd geboren te Leveroy. 23 maart 1878 en overleed, voorzien van de H. Sacramenten, zacht en kalm in de Heer 28 juli 1961 te EIl en werd begraven te Leveroy 1 augustus d.a.v.

Haar sterven was, zoals baar leven was. Zonder vrees zag zij de dood naderen, als een engel van vrede, die haar de poorten van het eeuwig leven opende. Hoe kon zij God vrezen, die heel haar leven Hem trouw heeft gediend ? Zij was een voorbeeld van cristendeugd, die in het verborgene bloeit en de zoete geur van Christus verspreidt. Haar geloof was kinderlijk eenvoudig, haar wijsheid was die der kleinen. aan wie God openbaart, wat Hij verborgen houdt voor de wijzen der wereld. Haar diepe godsvrucht, haar rotsvast Godsvertrouwen mocht putten uit Jezus Goddelijk Vlees en Bloed, haar geregeld nietsvoedsel. Nu Is zij bij Jezus en Zijn lieve Moeder Maria, die zij dankt voor de zorg. steeds tot tn het laatste lijden aan haar besteed.
Tot ziens In de hemel.

Tags: ,