Dag: 28 juli 1961

Kessels, Anna

28/07/1961

Jezus + Maria + Jozef Bid voor de ziel van zaliger Anna Maria Kessels De dierbare overledene werd geboren te Leveroy. 23 maart 1878 en overleed, voorzien van de H. Sacramenten, zacht en kalm in de Heer 28 juli 1961 te EIl en werd begraven te Leveroy 1 augustus d.a.v. Haar sterven was, zoals baar […]

Bidprentjes memorieboek1