Roy Van, Wilhelmus

0 Comment


Jezus Maria Jozef
Bid voor de ziel van zaliger

WILHELMUS v. ROY

weduwnaar van
WILHELMINA HANGX

geboren te Leveroy 2 nov. 1905, voorzien van de H. Sacramenten der stervenden, overl. in het St. Jansziekenhuis te Weert 15 mei 1960 en begraven te Nederweert 17 mei d.o.v.

Bij alle droefheid om de dood van iemand die hen dierbaar was, moet ‘t voor christenen toch altijd weer ‘n diepe troost betekenen te weten dat hun dierbare gesterkt werd met de genade-middelen van onze Moeder de H. Kerk. Vooral tegenwoordig nu zo vaak mensen plotseling sterven of door een ongeluk uit het leven worden weggeroepen mag men God dankbaar zijn als men weet dat door Gods genade – gegeven in de veelvuldige sacramenten op het ziekbed – wordt aangevuld wat door menselijke zwakheid kan ontbreken. „Het leven wordt veranderd, niet weggenomen”. Zo staat het in de liturgie van de mis voor overledenen. Wij geloven dat na dit aardse leven ‘n ander leven ons wacht, zonder schaduw van droefheid en leed in het volle geluk van het zijn bij God. Dierbare kinderen vaarwel en bidt voor mij.

Tags: ,