Reynders, Maria

0 Comment


Jezus + Maria + Joseph
Ter vrome gedachtenis aan

Maria Catharina Wilhelmina Reynders 

Lid van de 3e Orde van de H. Franciscus en van de Aartsbroederschap van de H. Familie

De dierbare overledene werd geboren te Leveroy, 28 klam 1895 en overleed goed voorbereid, vrij plotseling en gesterkt door de 11. Sacramenten der stervenden in het St. Jansziekenhuis te Weert, 23 februari 1960.

Ofschoon de overledene lichamelijk niet sterk was, heeft zij geestelijk een diep godsdienstig voorbeeld nagelaten aan de zielen. Het was een lange reeks van jaren in daadwerkelijke deugdenbeoefening zij was godsvruchtig. eenvoudig en behulpzaam velen heeft zij welgedaan en immer was zij bereid voor een goed werk. Zon welbesteed leven is de zekerste waarborg voor de hemelse beloning. Mijne dierbaren, met wie ik zovele jaren in vreugde en leed zo belangstellend heb meegeleefd. bewaart als een zoete herinnering onze jarenlange verbondenheid en blijft mij in uw gebeden gedenken en weest zelf altijd bereid om voor God te verschijnen.
MIJN JEZUS BARMHARTIGHEID.

Tags: ,