Kierkels, Joannes

0 Comment


lk ben de Verrijzenis en het Leven.

Ter vrome gedachtenis aan
JOANNES HUBERTUS KIERKELS

echtgenoot van
MARIA HELENA DRENTERS

Lid van de Aartsbroederschap der H. Familie Geboren te Leveroy 24 oktober 1879, na een langdurige ziekte overleden in het Sint Laurentius-Ziekenhuis te Roermond 13 januari 1960, gesterkt door de H. Sacramenten der stervenden.

Na 52 jaar met zijn vrouw in een gelukkige echt verbonden te zijn geweest, werd de dierbare overledene in zijn 81ste levensjaar, door de hemelse Vader in het eeuwig Vaderhuis opgeroepen. Wanneer een huwelijk de zegen en het geluk van kin-deren moet missen, zoals hier het geval was, dan groeit er tussen man en vrouw een nog inniger en sterker levenseenheid dan anders, omdat zij uitsluitend op elkander zijn aangewezen.
Na de dood van een van beiden wordt de eenzaamheid van degene die achterblijft ook des te groter. Toch past hier bij alle smart ook een oprecht gevoel van grote dankbaarheid jegens de goede God, die beiden een zo lang en gelukkig aards leven schonk, zo rijkelijk hun gezondheid en arbeid zegende en – wat van nog veel groter waarde is – hen vanaf de eerste dag van hun aards bestaan, door het genadeleven van het 1-1. Doopsel bestemde voor een eeuwig gelukkig samenzijn na dit aardse leven.
Het voorbeeldig godsdienstig leven van de overledene – zolang hij kon woonde hij dagelijks de H. Mis bij en trouw bad hij de rozenkrans – moge voor zijn bedroefde echtgenote een troost zijn, dat hij reeds dat eeuwig geluk van de hemel is binnengegaan, in de verwachting dat daar ook eens een blij weerzien zal plaats hebben voor altijd.

Hij ruste in vrede Amen

Tags: ,