Dag: 17 juli 1959

Heijnen, Helena

17/07/1959

Ter vrome gedachtenis aan Helena Maria Angelina Heijnen De dierbare overledene werd geboren te Leveroy, 27 januari 1932. Door het H. Doopsel werd zij herboren in Christus, kreeg het goddelijk leven en werd tot kind van God gemaakt. Nog jong trof haar een ongeneeslijke. ziekte, die haar geleidelijk aan naar geest en lichaam tot machteloosheid […]

Bidprentjes memorieboek1