Dag: 15 april 1959

Roost, Hendrina

15/04/1959

  Jezus ‘s + Maria + Joseph + Barbara Ter vrome gedachtenis aan zaliger Hendrina Hubertina Roost Zij werd geboren te Leveroy 4 november 1877 en werd aldaar, gesterkt door de H. Sacramenten, na een kort-stondige ziekte, tot een beter leven opgeroepen 15 april 1959. Een erekroon zijn de hoge jaren die op de weg […]

Bidprentjes memorieboek1