Dag: 9 april 1958

Geraats, Herman

09/04/1958

„Het is een heilige en heilzame gedachte voor de overledenen te bidden.- (0.T.Boek der Machabeën) Ter vrome gedachtenis aan HERMAN HUBERT GERAATS De dierbare overledene werd geboren te Leveroy 26 juni 1882. Hij werd. gesterkt door de genade-middelen der H. Kerk. tot een beter leven opgeroepen 9 april 1958. “Ik ben de verrijzenis en het […]

Bidprentjes memorieboek1