Kurvers, Jacobus

0 Comment


Jezus + Maria + Jozef + Barbara
Ter vrome gedachtenis aan

Jacobus Hubertus Kurvers

echtgenoot van
Anna Henrica Kessels

Hij word geboren te Leveroy 24 augustus 1879, hij overleed na een langdurige ongesteldheid, meer-malen gesterkt door de genademiddelen der H.Kerk in het St. Jans- Ziekenhuis te Weert op 8 dec. 1957. Hij werd begraven op het kerkhof te Leveroy.

De dierbare overledene was een eenvoudige en steeds blijmoedige man. Hij was tevreden met alles wat het leven hem bracht. Hij verheugde zich over de goede dingen van deze wereld. Kruis en beproevingen werden echter ook rijkelijk zijn deel. Maar zij konden hem niet temeer drukken. In zijn eenvoudig, ongekunsteld en oprecht geloof aanvaardde hij alles als Gods H. Wil. Toen hevige benauwdheden hem veelvuldig kwelden kwam er toch geen klacht over zijn lippen. In die eenzame uren waren het rozen kransgebed en de getijden van. O.L. Vrouw zijn grote troost. Vol verwachting zag hij uit naar de komst van zijn Heer. Op de feestdag van Maria Onbevlekt Ont-vangen werd Hij opgeroepen tot een boter loven. De godsvrucht tot Maria is een waarborg voor een veilige opgang naar de hemel.
Dierbare echtgenoot, ik dank u voor uw grote toewijding en trouwe zorg. Blijf mij, tesamen met allen die mij kenden gedenken in het gebed en bij he: Offer van de H. Mis. Mijn Jezus, barmhartigheid,

Tags: ,