Snijders – Drenters, Antonetta

0 Comment


Snijders-DrentersAntonetta1957vkSnijders-DrentersAntonetta1957

JEZUS – MARIA – JOZEF – BARBARA
Ter gedachtenis aan
ANTONETTA DRENTERS

weduwe van

Leonardus Antonius Snijders

De dierbare overledene werd geboren te Leveroy 3 Maart 1871, zij overleed aldaar, gesterkt door de genademiddelen der kerk, op het feest van de verschijning van 0. L. Vrouw te Lourdes 11 Februari 1957.

Eenvoud en hartelijkheid waren steeds het ken-merk van haar leven. Wijsheid en sterkte sierden haar karakter. In oprechte vroomheid diende zij steeds de Heer. Met grote dankbaarheid mogen haar kinderen vervuld zijn om de moeder, die God hen gaf. Tot op haar hoge leeftijd omringde haar daarom ook de liefdevolle zorg van haar kinderen. Zij kon echter niet langer bij hen blijven. De goede God heeft haar tot een beter leven opgeroepen. De mens, die gelooft, vindt in deze gedachte de troost in de smart, die de scheiding van een goede moeder hier op aarde voor ieder goed kind betekent. Houdt de lessen en het voorbeeld van moeder voor ogen, dan zal eens een blij weerzien volgen, tesamen met vader, in de hemel. Dit is de beste dankbaarheid van kinderen jegens hun ouders. Echte kinderliefde blijft ook helpen na de dood. Heer Jezus Christus geef aan onze dierbare overleden ouders de eeuwige vrede bij U.

———————————————-
DRUKKERIJ HUB. BONGERS. HEIJTHUIJSEN

Tags: ,