Klauwers – Smolenaers, Barbara

0 Comment


JEZUS + MARIA + JOSEPH + BARBARA

Ter gedachtenis aan
Barbara Smolenaers

weduwe van

Antoon Hubert Klauwers

De dierbare overledene werd geboren en gedoopt te Nederweert 4 augustus 1880. Het leven, in at zijn rijkdom naar lichaam en ziel, dat God in onuitsprekelijke liefde haar daardoor gegeven had, heeft zij goed besteed.

Zij was arbeidzaam en plichtsgetrouw, vol goedheid en bezorgd, als de sterke vrouw van de H. Schrift, maar bovenal oprecht godsdienstig in eenvoud des harten en stille overgave aan Gods H. Wil.

Haar grootste vreugde in dit leven waren haar kinderen en kleinkinderen, waarvan ze zo innig hield, en waarom ze nog zo graag was blijven leven.

Schijnbaar hersteld van een vrij langdurige ongesteldheid cn blijde in het vooruitzicht weer naar huis te kunnen gaan, stortten haar lichamelijke krachten onverwacht in elkaar. God wilde blijkbaar de trouw van zijn dienares nog eerst door lijden louteren, om haar op het afscheid van haar dierbaren en op de overgang van het aardse naar het eeuwige leven voor te bereiden.

Na het ontvangen van de H.H. Sacramenten der stervenden, in het St. Jans Ziekenhuis te Weert, is zij zacht en kalm naar God haar Vader en Schepper teruggekeerd, op maandag 14 mei 1956. Haar lichaam werd begraven op 17 mei d.a.v. op het Kerkhof van St. Barbara te Leveroy.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, gedenkt mij in uw gebeden en offers. Bemint elkander en tot weerziens.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Tags: