Sillekens, Joannes

0 Comment


Ter vrome gedachtenis aan

Joannes Hubertus Sillekens

De dierbare overledene werd geboren te Roggel 7 januari 1886. Door het H. Doopsel werd hij één met Christus, Die hem het goddelijk leven schonk en tot kind van God maakte. Het leven had hem niet die talenten meegegeven dat hij hier kon werken en presteren zoals een ander. Menigeen is misschien geneigd te denken dat het leven van iemand die maar één talent kreeg toebedeeld, van minder waarde is dan dat van iemand die er vijf meekreeg. Maar laten zij zich niet vergissen en beseffen dat wie vijf talenten ontvangen heeft, er ook vijf moet bijverdienen. Bovendien is de gave van het leven alleen al iets kostbaars en groots, en heel bijzonder wanneer dit leven wordt geënt op de stam Christus. Dan groeit ‘t uit, gevormd door goddelijke krachten, tot een wondervol mysterie, waarvan wij de schoonheid pas later in de hemel zullen aanschouwen. Dan zal blijken dat zij voor een volwaardig leven staan, schoner en rijker dikwijls dan het leven van anderen, die menen op aarde grote dingen te hebben gedaan. God ziet vaak verder dan wij mensen. Danken wij Hem voor alle goedheid, liefde en barmhartigheid bewezen aan deze overledene. Door verval van krachten uitgeput, ging hij in stilte heen naar het betere leven, op 12 maart 1956, meermalen voorzien van de laatste H. Sacramenten. Op het St. Barbara Kerkhof te Leveroy wacht zijn lichaam de dag der opstanding af.

HIJ RUSTE IN VREDE.

Tags: ,