Dag: 22 december 1954

Geraeds – Roost, Helena

22/12/1954

JEZUS + MARIA + JOSEPH + BARBARA Gedenk de ziel van zaliger Helena Roost weduwe van Peter Jan Geraeds De dierbare overledene werd geboren te Leveroy 23 April 1880 en overleed aldaar. meermalen gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk, 22 Dec. 1954. In de eenvoud des harten en de blijmoedigheid der kinderen Gods heeft […]

Bidprentjes memorieboek1