Janssen, Gerardus

0 Comment


JEZUS MARIA JOZEF BARBARA
Gedenk in het H. Misoffer en in uw gebeden de ziel van zaliger

Gerardus Hubertus Joannes JANSSEN

weduwnaar van
ELISABETH KUSTERS
eerder weduwnaar van
PETRONELLA CUSTERS

Geboren te Roggel 24 October 1877 en overleden te Leveroy, voorzien van liet H. Oliesel 14 juni 1954.

Wanneer het aardse leven op hoge ouderdom een kwelling en ondragelijke last begint te worden is ‘t beter en gelukkiger dat de goede God het wegneemt en verandert in een eeuwig leven van rust, vrede en vreugde. Ofschoon de Heer van leven en dood hem onverwacht riep, vond Hij zijn dienaar Gerardus wakende. De dierbare overledene heeft zó geleefd, zoals God dat van ieder mens en vooral van christenen vraagt. Hij heeft een regelmatig godsdienstig leven geleid. Zijn kinderen heeft hij in de vreze en wijsheid des Heren opgevoed en om zijn eenvoud en hartelijke omgang en medeleven met iedereen heeft hij zich een grote schare vrienden verworven. Dierbare kinderen en kleinkinderen wilt niet treuren als zij, die geen hoop meer hebben. Nog één laatste wens en verzoek: houdt mijn nagedachtenis in vrome ere, hoofdzakelijk door Uw aller innig gebed voor mij.
Mijn Jezus barmhartigheid. (300 dg. afl.)
Moeder van Altijddurende Bijstand, bid voor mij. Onze Vader — Weesgegroet.

Tags: ,