Dag: 25 september 1951

Jacobs, Peter

25/09/1951

Jezus – Maria – Jozef — Barbara. Bid voor de ziel van Zaliger Peter Hub. Godefridus Jacobs echtgenoot van Maria Dorothea Raemakers Lid van het Kerkelijk Zangkoor. De dierbare overledene werd geboren te Leveroy de 26ste September 1906 en overleed aldaar, meermalen gesterkt door de H.H. Sacramenten, de 25ste Sept. 1951 en werd de 28ste […]

Bidprentjes memorieboek1