Dag: 25 februari 1948

Janssen, Gerardus

25/02/1948

JEZUS + MARIA + JOZEF. Bid voor de ziel van zaliger Gerardus Johannes Josefus JANSSEN. De dierbare overledene werd geboren te Leveroij den 30 Maart 1913 en overleed aldaar onverwacht, tengevolge van een droevig ongeval den 25 Febr. 1948, voorzien van het H. Oliesel. Heer, Uw H. Wil geschiede. Zwaar is het huisgezin getroffen door […]

Bidprentjes memorieboek1