Dag: 3 september 1947

Janssen – Kusters, Elisabeth

03/09/1947

Jezus – Maria – Jozef. Bid voor de ziel van zaliger ELISABETH KUSTERS echtgenoote van Gerardus Janssen. De dierbare overledene werd geboren te Weert 13 April 1872 en overleed te Leveroij den 3 September 1947, voorzien van de laatste H. Sacramenten. Zij was inderdaad een echtgenoote en moeder, wier aandenken in eere zal blijven ; […]

Bidprentjes memorieboek1