Dag: 1 oktober 1946

Heur van – Peeters, Maria

01/10/1946

JEZUS + MARIA + JOZEF Bid voor de ziel van zaliger Maria Wilhelmina PEETERS echtgenoote van Petrus van Heur De dierbare overledene werd geboren te Leveroy den 13 November 1900, overleed, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten In het St. Jansziekenhuis te Weert den 1 October 1946 en werd den 4 October begraven op het […]

Bidprentjes memorieboek1