Cuypers, Maria Catharina

0 Comment


Jezus – Maria – Jozef – Barbara

Bid voor de ziel van zaliger

Maria Catharina Cuypers

Weduwe van
Wilhelmus Kierkels

De dierbare overledene werd geboren te Vlodrop den 27en Januari 1873 en overleed. meermalen gesterkt door de laatste H. Sacramenten te Leveroy. den 17en November 1945.

In deze doode is van ons heengegaan een moeder. die waardig is voort te blijven leven in de gedachtenis der levenden. Diep doordrongen van een groot geloof, voedde zij haar talrijke kinderen op in de vreeze des Heeren. in alles haar voorgaande met haar goede voorbeeld.
Die den Heer vreest, zal gelukkig zijn op het einde van zijn leven en zal gezegend worden op den dag van zijn dood. Mijn dierbare kinderen, ik ga thans terug naar vader in den hemel. Daar zullen wij tesamen voor U bidden; blijft gij in liefde verenigd met elkander, en legt U den pitcht op, voor de rust onzer ziel te bidden. mijn En gij, mijn kleinkinderen. familie en bekenden vaartwel en bidt voor mij. Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. all.)

Tags: