Dag: 17 november 1945

Kierkels – Cuypers, Maria

17/11/1945

Jezus – Maria – Jozef – Barbara Bid voor de ziel van zaliger Maria Catharina Cuypers Weduwe van Wilhelmus Kierkels De dierbare overledene werd geboren te Vlodrop den 27en Januari 1873 en overleed. meermalen gesterkt door de laatste H. Sacramenten te Leveroy. den 17en November 1945. In deze doode is van ons heengegaan een moeder. […]

Bidprentjes memorieboek1