Dag: 23 september 1943

Geraeds, Peter

23/09/1943

JEZUS + MARIA + JOSEF. Bid voor de ziel van zaliger PETER JOANNES GERAEDS Echtgenoot van HELENA ROOST. Geboren te Leveroij 13 December 1883 en aldaar plotseling doch niet onvoorbereid, overleden 23 September 1943, nog onder voor-waarde voorzien van het H. Oliesel. De overledene was een braaf mensch in wien geen bedrog werd gevonden. Een […]

Bidprentjes memorieboek1