Dag: 4 maart 1941

Jansen – Geraets, Hubertina

04/03/1941

JEZUS – MARIA – JOZEF GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN ZALIGER HUBERTINA GERAETS echtgenoote van Joannes Jansen. De dierbare overledene werd geboren te Roggel den 12 Juli 1895 en overleed te Leveroij den 4 Maart 1941, meermalen voorzien van de H. Sacramenten der stervenden. Deze achtenswaardige echtgenoote en moeder werd in den bloei […]

Bidprentjes