Dag: 3 juni 1934

Breukers – Vermeulen, Helena

03/06/1934

JESUS + MARIA + JOZEF. In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger Helena Hubertina Vermeulen, weduwe van Christiaan Breukers. De overledene werd geboren te Heijthuijsen 12 Juni 1858 en ontsliep in den Heer te Leveroij 3 Juni 1934, voorzien van de laatste H. Sacramenten. Een eerekroon zijn de hooge jaren, die […]

Bidprentjes memorieboek1