Dag: 2 december 1932

Gijsen – Gubbels, MariaGijsen – Gubbels, Maria

JEZUS + MARIA + JOZEF In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger Maria Gertrudis Gubbels echtgenoote van Barthelomaeus Gijsen. De overledene werd geboren te Baexem 1 September 1867 en ontsliep in den Heer te Leveroij 2 December 1932, voorzien van de laatste H. Sacramenten. Opgevoed in de vreeze des Heeren had […]

Bidprentjes memorieboek1