Dag: 11 maart 1931

Denier – Roost, Elisabeth

11/03/1931

Wees in uw gebed de onsterfelijke ziel Indachtig van Elisabeth R 0 0 S T echtgenoote van Theodoor DENIER geboren te Leverooi (Holl.) den 3 November 1876 en na langdurige en pijnlijke ziekte, zacht en godvruchtig in den Heer ontslapen te Waterschei op 11 Maart 1931, gesterkt door de laatste heilige Sacramenten. Gansch ‘t leven […]

Bidprentjes memorieboek1