Dag: 29 januari 1930

Heijmans, Joannes

29/01/1930

JEZUS – MARIA – JOZEF BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER DEN ZEEREERW. HEER JOANNES MATHIAS HEIJMANS, Pastoor te Neeritter, die, geboren te Leveroy, den 16 Febr. 1860, voorzien van de Genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk, zacht en kalm in den ouderdom van 70 jaren overleed te Thorn op Huize „Groenenberg” den 29 Jan. […]

Bidprentjes