Dag: 27 oktober 1928

Janssen – Custers, Petronella

27/10/1928

JEZUS – MARIA – JOSEPH. In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de zien van zaliger PETRONELLA CUSTERS ECHTGENOOTE VAN GERARDUS JANSSEN, lid van de 3de Orde van St. Franciscus. De dierbare overledene werd geboren te Blerick 6 Mei 1877 en ontsliep in den Heer te Leveroij 27 October 1928, gesterkt door de genademiddelen der […]

Bidprentjes memorieboek1