Dag: 10 oktober 1927

Hermans, Augustinus

10/10/1927

TER GEDACHTENIS aan onzen lieven kleinen lieveling Augustinus Martinus Johannes HERMANS geboren te Leveroij 9 December 1922 en aldaar in den aanvalligen leeftijd van bijna 5 jaar, den 10 October 1927 plotseling overleden. Vader, Moeder, wilt niet treuren, Dat ik U zoo vroeg verliet, Wilt uw oog ten hemel beuren, Waar gij uw Augustje ziet. […]

Bidprentjes memorieboek1