Dag: 19 januari 1926

Bommel, Joannes vanBommel, Joannes van

JEZUS + MARIA + JOZEF In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger JOANNES HUBERTUS VAN BOMMEL geboren te Beek (Duitschland), 1 januari 1901 en overleden te Leveroij den 19 Januari 1926, voorzien van de laatste H. Sacramenten. Wat is liet leven van den mensch ? Een rook, die een weinig tijds […]

Bidprentjes memorieboek1