Dag: 16 juni 1924

Deckers – Peeters, Anna

16/06/1924

JEZUS – MARIA – JOSEPH. In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger Anna Catharina Peeters echtgenoote van Andreas Deckers. De overledene werd geboren te Leveroij den 29sten Maart 1858 en ontsliep aldaar in den Heer, gesterkt door de laatste H. Sacramenten, den 16den Juni 1924. Eene vrouw, die den Heer vreest, […]

Bidprentjes memorieboek1