Dag: 2 december 1918

Heijmans, Maria Driesser

02/12/1918

JEZUS -MARIA – JOSEPH. Bid voor de ziel van zaliger Maria Elisabeth Heijmans, weduwe van zaliger Peter Joannes Driesser. De dierbare overledene werd geboren te Leveroy den 16 Juni 1855 en overleed aldaar, zacht en kalm den 2 December 1918, gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk. Zie, ik neem degene van U weg, die […]

Bidprentjes memorieboek1